YAYIN İLKELERİMİZ

Yayın Etiği ve Editöryel Politikalar
 

AVES dergilerinde Committee on Publication Ethics (COPE) – Core Practices,International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals ve Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing rehberleri esas alınmaktadır.

Yayınevimiz akademik yayıncılığın uluslararası standartlarına tam uyum sağlamak amacıyla editörler, yazarlar, hakemler ve yayın ekibinin bu kılavuzlara uygun olarak çalışması için gerekli rehberlik ve eğitimleri düzenli olarak sağlamaktadır.

Hakem Değerlendirmesi
 

AVES dergilerine gönderilen makaleler dış bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir.

Dergilerin makale değerlendirme süreçleri, her derginin kendine ait, bağımsız yayın kurulu tarafından yönetilmektedir. Dergilerin baş editörleri derginin sahibi olan kurum tarafından atanmakta, baş editörler kendi yayın kurulu üyelerini seçmektedirler.

Dergilere gönderilen tüm makaleler bilimsel değerlendirmelere ilave olarak teknik değerlendirme sürecinden de geçmektedir ve editörlerin bu aşamada makaleleri ek değerlendirmeye ihtiyaç duymadan reddetme seçenekleri vardır. Bilimsel değerlendirme sürecine alınmaya uygun bulunan makaleler, konusunda uzman olan dış bağımsız hakemler tarafından incelenir.

AVES dergileri yazar ve hakemlerin birbirlerinin kimliklerini bilmediği çift kör hakem değerlendirme sürecini takip eder.

Değerlendirme sürecine katılan hakem ve editörlerin tavsiyeleri son kararların temelini oluşturur. Son karar yetkisi baş editörlerdedir.

İtiraz ve şikayet vakaları, derginin yayın kurulu tarafından COPE ve ICMJE rehberleri kapsamında incelenir. Yayın kurullarının karar yeter sayısına ulaşamadığı konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır.

Çıkar Çatışması
 

AVES dergilerinin makale değerlendirme süreçlerinde görev alan tüm kişilerin yanlılığa neden olabilecek, var olan veya muhtemel finansal, kişisel, fikri ve akademik çıkar çatışmalarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Sorumlu yazarların, katkı sağlayan tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulmuş ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması formlarını makaleleriyle birlikte göndermesi zorunlu tutulmaktadır.

Editör ve hakemler de görev aldıkları makalelerle ilgili potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmeleri konusunda bilgilendirilmektedir.

İntihal
 

AVES dergilerine gönderilen makaleler, içeriklerinin özgünlüğünün teyit edilmesi amacıyla Crossref Similarity Check - iThenticate intihal tespit yazılımıyla kontrol edilmekte ve bu işlem değerlendirme sürecinin farklı aşamalarında tekrarlanmaktadır.

Yazarların makalelerinin tamamında veya bazı bölümlerinde intihal yaptığının tespit edilmesi durumunda yayın kurulu COPE rehberlerine göre değerlendirme yapacaktır.

Kötüye Kullanım ve Suistimaller
 

İntihal, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği de dahil olmak üzere tüm suistimal şüpheleri ciddiyetle incelenmekte ve derginin yayın kurulu tarafından araştırılmaktadır. Bu tür vakaların değerlendirilmesi aşamasında COPE rehberleri takip edilmekte, gereği doğrultusunda ret, iade etme ve geri çekme kararları verilebilmektedir.

Telif Hakları ve Açık Erişim Politikası
 

AVES dergilerinin tüm arşivine ücretsiz çevrimiçi ulaşım mümkündür.

Dergilerin içeriği üçüncü kişilerin paylaşma ve uyarlamalarına da izin veren Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License da dahil olmak üzere çeşitli telif formatlarında yayınlanmaktadır.

Bazı dergiler içeriklerini geleneksel telif yasaları çerçevesinde korumakla birlikte aynı zamanda ücretsiz tam metin erişimi de sunmaktadırlar.

Yayın Ücreti
 

AVES dergileri Open Access yayınlar olup makalelerin değerlendirme ve standart yayın süreçlerinde yazarlardan hiçbir şekilde ücret talep edilmemektedir.

Dergilerin yayın masrafları bağlı bulunduğu kurumların finansal kaynaklarından ve varsa nadiren derginin reklam gelirlerinden karşılanmaktadır.

Kabul edilen makaleler genellikle 4-12 hafta arasında değişen sürelerde yayına hazır hale getirilmektedir. Ancak rutin yayın akışı dışında yazarların hızlı Ahead of Print yayın talepleri ücrete tabi olabilir.

Arşivleme Politikası
 

Dergilerin elektronik olarak yayınladığı içerikler, araştırmacıların ve bilim insanlarının gelecekte de erişimine açık kalabilmesini sağlamak amacıyla Portico ve PubMed Central’de arşivlenerek koruma altına alınmaktadır.

AVES’in yayınladığı tüm dergilerin içeriklerinin 2019 itibariyle Portico’ya yüklenerek koruma altına alınması planlanmaktadır.

Reklam Polikası
 

AVES dergilerinin yayın masrafları dergilerin sahibi olan kurumların finansal kaynaklarından karşılanmakla birlikte dergilerde kısıtlı sayıda ilaç ve tıbbi cihaz ilanına da yer verilebilmektedir.

Editöryel süreçler ile ilan satış süreçleri, editöryel kararların bağımsızlığının korunması ve finansal çıkarlardan etkilenmesini önlemek amacıyla birbirlerinden ayrılmıştır.

Yayınlanan ilanlar editöryel içerikten ayırt edilebilecek şekilde yapılandırılacaktır.

Yayınlanacak ilanların ilgili yasalara uygun olarak hazırlanması, etik ihlal içermemesi, aldatıcı, yanıltıcı ve incitici olmamasını sağlamak ilan sahiplerinin sorumluluğundadır. AVES yayın öncesi bu gibi durumları da denetlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

AVES olarak kişisel verilerin güvenliği konusuna gösterdiğimiz yüksek hassasiyetle, yayınevimizle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi temel prensibimizdir. Bu prensipten hareketle yayınevimiz, KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

AVES’in gizlilik politikası, kanunda oluşan değişiklikler ve diğer sebeplerden ötürü güncellenebilir. Güncellenen metin web sayfamızda güncelleme tarihiyle birlikle yenileneceği gibi yenileme bilgisi e-posta aracılığıyla duyurulacaktır.

Yayınevimizin web sayfasını ve ana sayfamızda yönlendirmesi bulunan yayınladığımız dergilerin web sayfalarını herhangi bir kişisel bilgi girmeden ziyaret edebilirsiniz. Ancak belirli bir hizmetin sunulması ya da istediğiniz işlemin gerçekleştirilmesi için (iletişim formlarında, e-posta uyarısı ve aboneliği taleplerinde) kişisel bilgilerinizi istemekteyiz.

AVES dergilerinin yayınlanan sayıları, dergilerle ilgili haberler ve akademik yayıncılıkla ilgili son gelişmeler e-posta aracılığıyla ilgili kişilere duyurulmaktadır. Duyuru listeleri oluşturulurken açık erişimli olarak yayınlanmış olan makalelerden kullanıcı bilgileri de toplanmaktadır. Bu bilgiler isim, iletişim bilgileri ve uzmanlık alanı bilgilerinizi içerebilir. İstediğiniz takdirde bilgilerinizi güncelleyebilir ya da duyuru listelerimizden çıkma talebinde bulunabilirsiniz.

Web sayfamızda bağlantısı bulunan üçüncü tarafların gizlilik prensiplerinden yayınevimiz sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz AVES tarafından, abone ve müşteri profillerinin belirlenmesi, soru ve önerilerinizi yanıtlama, doğru hedefe yönelik hizmet verme ve iş geliştirme ile ulaşılan kişi sayısını arttırma amacıyla işlenmektedir. AVES tarafından elde edilen verilerin tamamı gizli tutulmakta olup üçüncü kişilerin bu verilere ulaşması ve değiştirmesi mümkün değildir.

KVKK 11. maddesi uyarınca tarafınızca yapılacak yazılı talep doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiyse bu işlemlere ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacının öğrenilmesi ve verilerin bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi aktarılması, şayet aktarıldıysa kişisel verilerinizin aktarıldığı yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü gerçek ve tüzel kişilerinin bilgilerinin paylaşılması, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini talep etme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, kişisel verilerdeki eksikliklerin/yanlışlıkların giderilmesini veya verilerin silinmesini/yok edilmesini verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişiden talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine ortaya çıkabilecek bir sonuca itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle doğacak zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsinizdir. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için veri sorumlusu AVES’in info@avesyayincilik.com e-posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.