AVES

AVES uluslararası kılavuzlar
çerçevesinde akademik dergiler
yayınlayan bağımsız bir yayınevidir.