Nütrisyon Alanında İlk Dergi; CSN

Birçok branştan akademisyen ve uzmanın çalışmalarıyla hazırlanan Clinical Science of Nutrition (CSN) ilk sayısını yayınladı. 28.06.2019

Nütrisyon Alanında İlk Dergi; CSN

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği’nin sahipliği ve Sadık Kılıçturgay’ın editörlüğünde yayınlanan CSN, nütrisyonun tüm yönlerini kapsayan yazıları ve bilimsel çalışmalar ile akademik literatüre katkı sağlamayı hedefliyor.

Derginin ilk sayısında yayınlanan makaleleri okumak için tıklayınız. https://clinscinutr.org