Retraksiyon nedir?

01.02.2021

Retraksiyon nedir?

Retraksiyon, yayınlanmış bir makalenin etik ihlaller ya da verilerin güvenilir olmaması gibi sebeplerle dergi, yazar, ya da kurumun talebiyle geri çekilmesidir. Şayet yayın aşağıdaki maddeleri içeriyorsa editörler tarafından yayının retraksiyonu düşünülmelidir.

  • Büyük bir hatadan (yanlış hesaplama veya deneysel bir hata vb.), veri veya figür kaynaklı güvenilemez bulgulara sahipse ve bu duruma dair açık kanıt varsa
  • İntihal içeriyorsa
  • Uygun atıfta bulunulmadan veya editöre herhangi bir açıklama yapılmadan bulguların herhangi bir gerekçelendirme (redundant publication durumu) veya yeniden yayınlanma izni olmaksızın daha önceden başka bir yerde yayınlanması durumu söz konusuysa
  • Kullanım izni olmayan materyal veya veri içeriyorsa
  • Telif hakkı ihlali veya ciddi bir yasal sorun içeriyorsa (Hakaret veya gizlilik vb.)
  • Etik olmayan bir araştırma raporlandıysa
  • Hakem değerlendirme sürecini manipüle etmek veya riske atmak amacıyla yayınlandıysa
  • Yazar veya yazarların büyük bir çıkar çatışması yaşaması ve bu durumun hakemlerden veya editörlerden gelen çalışmaya dair yorumları ve tavsiyeleri kötü etkilediği editör tarafından karar verilirse.

Konuyla ilgili COPE akış şemasına bu linkten ulaşabilirsiniz.