Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri

12.03.2021

Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri Eğitim Panelleri

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, The European Association of Science Editors (EASE) ile birlikte 23 Mart – 6 Nisan 2021 tarihleri arasında “Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri” başlıklı online eğitim panelleri serisi düzenliyor. Sosyal bilimler alanındaki araştırma ve yayınlarla ilgili önemli konularda, akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan eğitim panelleri serisi AVES’in katkılarıyla gerçekleşecek. 

İki haftalık bir sürece yayılan etkinlikler, her biri farklı bir konuyu ele alan 5 oturumdan oluşacak. En az 4 oturuma katılanlar “Katılım Belgesi” almaya hak kazanacak.

Etkinlik programının detaylarına ve kayıt bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz.

ETKİNLİK PROGRAMI

Sorularınız için [email protected] adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Açılış
23.03.2021        Saat: 19:00

Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Cem UZUN
Trakya Üniversitesi
EASE Yönetim Kurulu Üyesi ve EASE Türkiye Bölümü Başkanı

Duncan NICHOLAS
EASE (European Association of Science Editors) Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU
Trakya Üniversitesi Rektörü

1. OTURUM

ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ
23.03.2021        Saat: 19:00-21:00

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Handan KÖKSAL
Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Moderatör
Prof. Dr. Cem UZUN
Trakya Üniversitesi
EASE Yönetim Kurulu Üyesi ve EASE Türkiye Bölümü Başkanı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi
“TR Dizin’e Başvuran Dergilerin Komite Değerlendirilmelerinde Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Hususlar”

Dr. Öğr. Üyesi Deniz EROĞLU UTKU
Trakya Üniversitesi
“Sosyal Bilimlerde Etik: Araştırma Aşamasında Gözetilmesi Gereken Hususlar”

Sosyal bilimlerde etik: araştırma aşamasında gözetilmesi gereken hususlar
Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda etik ilkeleri
Etik kurul onayı, yazılı onam ve diğer alınması gerekli izinler (ör. ölçek kullanım izni, MEB izni gibi) nelerdir? Ne zaman gereklidir?
Kişisel verilerin korunması kanunu nedir? Araştırma yaparken bu açıdan nelere dikkat etmek gerekir?
TR Dizin’e başvuran dergilerin komite değerlendirilmelerinde araştırma ve yayın etiğine ilişkin hususlar
Sosyal bilimler alanında yayın etiği ilkeleri
EASE, COPE vb. birlikler ve yayın ilkeleri nelerdir, bu ilkelerin takibi ve uygulanması neden önemlidir?
Alıntılama yapmada ve kaynakça hazırlamada dikkat edilmesi gerekenler
Etik ihlaller (intihal/uydurma/çarpıtma) ve etik ihlallerin doğuracağı sorunlar nelerdir?
Yazarlar açısından yayıncılık konusunda en sık karşılaşılan sorunlar nelerdir?
Tezden yayın üretiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Kendi kendine intihal (self plagiarism/recycling), yineleyen yayın (duplication) nedir?
Bilimsel yazarlık, yazar ekleme-çıkarma, yazarlık katkısı, çıkar çatışması, hayalet yazarlık, telif hakkı devri kavramları nelerdir?
Çıkar çatışması nedir? Nasıl beyan edilmelidir?
Benzerlik oranı nedir? Ne anlam taşır? Bunun tespitinde kullanılan programlar nelerdir? Nasıl kullanılır?
Etik kontrol listesi

Araştırma ve Yayın Etiği eğitim paneline buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

2. OTURUM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA, PLANLAMA ve UYGULAMA
25.03.2021        Saat: 19:00-21:00

Oturum Başkanlar
Prof. Ahmet Hamdi ZAFER
Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Melihat TÜZÜN
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Moderatör
Prof. Dr. Berkan DEMİRAL
Trakya Üniversitesi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK
Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Baş Editörü
“Araştırmanın Tasarlanması”

Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
“Nitel ve Karma Araştırma Yöntemlerinde Sınırlılıklar, Sayıltılar ve Önemli Noktalar”

Doç. Dr. Hakan YAŞ
Trakya Üniversitesi
“Veri Toplama Teknikleri ve Nicel Araştırma Planlaması”

Araştırmanın tasarlanması
Nitel ve karma araştırma yöntemlerinde sınırlılıklar, sayıtlılar ve önemli noktalar
Veri toplama teknikleri ve nicel araştırma planlaması
Konu seçimi (amaç, problem, önem)
Araştırma sorularının cevabı
Kaynak taraması 
Araştırma hipotezinin belirlenmesi
Araştırma yönteminin belirlenmesi
Nitel araştırma yönteminde önemli noktalar
Nicel araştırma yönteminde önemli noktalar
Karma araştırma yöntemleri (hibrit yöntemi) 
Araştırmanın sınırlandırılması, dışlama ve dahil edilme kriterleri
Veri toplama teknikleri ve nicel araştırma planlaması
Veri toplama tekniklerinin belirlenmesi

Bilimsel Araştırma, Planlama ve Uygulama eğitim paneline buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

3. OTURUM

NİTEL ve NİCEL ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
30.03.2021        Saat: 19:00-21:00

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Adil OĞUZHAN
Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut GÜLER
Trakya Üniversitesi

Moderatör
Prof. Dr. Sadegül AKBABA ALTUN
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
“Nitel Araştırmalarda Verilerin Toplanması, Analizi ve Sunumu”

Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR
Trakya Üniversitesi
“Verilerin Analizinde Dikkat Edilecek Hususlar”

Doç. Dr. Emre ATILGAN
Trakya Üniversitesi
“Temel İstatistik Yöntemleri ve İstatistiksel Analiz Programları”

Nitel araştırmalarda verilerin toplanması, analizi ve sunumu
Nitel araştırma analizinde önemli noktalar
Verilerin analizinde dikkat edilecek hususlar
Örneklem büyük hesaplaması
Verilerin toplanması
Nicel araştırma analizinde önemli noktalar
Temel istatistik yöntemleri ve istatistiksel analiz programları
Temel istatistik yöntemleri ve programları
Sık hataları yapılan istatistik hataları
Verilerin yorumları

Nitel ve Nicel Araştırma Analizleri eğitim paneline buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

4. OTURUM

BİLİMSEL MAKALE YAZIMI
01.04.2021        Saat: 19:00-21:00

Oturum Başkanları
Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU
Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı

Moderatör
Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL
Trakya Üniversitesi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi
“Uluslararası Dergilerde Makale Yayımlama Süreci”

Prof. Dr. Fahri TÜRK
Trakya Üniversitesi
“Bilimsel Makalelerde Giriş, Çözümleme ve Sonuç Bölümleri Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”

Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Dergisi Baş Editörü
“Sosyal Bilimlerde Akademik Makale Yayımlamak; Süreçler, Sorunlar, Çözümler”

Uluslararası dergilerde makale yayımlama süreci
Yayın türleri (araştırma makalesi, derleme makale, editör mektup vd) nedir?
Sosyal bilimler alanındaki yayınların ana unsurları nelerdir?
İngilizce yazı yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
Uluslararası yayıncılık kuruluşlarının Yazarlık kılavuzları ve ilkeleri, bunlardan faydalanılması
EASE’nin ana dili İngilizce olmayan yazarlar ile ilgili kılavuzu
Dergilerin seçimi, dergiler hangi yayınlara ağırlık verirler?
Editörler ile iletişim 
Makale, sunum ön değerlendirme sonucu
Nihai karar alınma süreci
Editörlerin/hakemlerin kabul ve ret kararlarını belirleyen başlıca unsurlar nelerdir?
Kaynakların yazılması ve bu konuda kullanılan programlar nelerdir? 
Dergilerin “Yazarlara bilginin/Instructions to Authors” bölümünün önemi
Atıf Yöntemleri, intihali önleme
Yazı göndermeden önce yazarlara kontrol listesi sunulmasının önemi
Bilimsel makalelerde giriş, çözümleme ve sonuç bölümleri yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Bilimsel Makalelerde giriş, çözümleme ve sonuç bölümleri yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Sosyal bilimlerde akademik makale yayımlamak; süreçler, sorunlar, çözümler
Sosyal Bilimlerde yayın yapmanın problemleri
Sosyal Bilimlerde yayın yapmanın ana unsurları
Editör ve hakemlerin yaptığı hatalar
Editörlerin/hakemlerin kabul ve ret kararlarını belirleyen başlıca unsurlar nelerdir?
Kaynakların yazılması ve bu konuda kullanılan programlar nelerdir? (endnote, referance manager vb.)
Dergilerin “Yazarlara bilginin/Instructions to Authors” bölümünün önemi
Atıf yöntemleri, intihali önleme

Bilimsel Makale Yazımı eğitim paneline buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

5. OTURUM

BİLİMSEL MAKALE YAYIN SÜREÇLERİ
06.04.2021        Saat: 19:00-21:00

Oturum Başkanları
Prof. Dr. Ayhan GENÇLER
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Kıymet TUNCA ÇALIYURT
Trakya Üniversitesi

Moderatör
Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi

Konuşmacılar
Prof. Dr. Emine ÖZMETE
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
“Bilimsel Makale Yayınlamada Hakemlik Süreci”

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Baş Editörü
“Makale Yayın Sürecinde Editör ve Yayın Kurulu Aşaması”

Hüseyin Murat YÜCEL
Türk Tarih Kurumu
Başkan Yardımcısı
Belleten-Yayın Kurulu Üyesi
“Dergi Seçimi Nasıl Yapılmalıdır?”

Bilimsel Makale Yayınlamada Hakemlik Süreci
Akran değerlendirmesi nedir? Çift kör hakemlik ve tek kör hakemlik uygulaması nedir?
İndeks nedir? WoS nedir, SSCI ve AHCI’de indekslenen dergiler hangileridir ve bu dergilerde yayınlanma neden önemlidir?
TR Dizin nedir? Dergipark nedir?
Yazarın sorumlulukları nelerdir?
Hakemlik süreçleri
Dergi seçimi nasıl yapılmalıdır? Predator/yağmacı dergi, indeks nedir? 
Abstract tabanlı dergi bulan programların değerlendirilmesi
Makale Yayın Sürecinde Editör ve Yayın Kurulu Aşaması
Bilimsel bir dergiye yayın göndermeden önce dikkat edilmesi gerekenler ve yazarların en sık yaptığı hatalar nelerdir?
Editörlerin/hakemlerin kabul ve ret kararlarını belirleyen başlıca unsurlar nelerdir?
Editöryal yazışmalarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Dergi seçimi nasıl yapılmalıdır? Predator/yağmacı dergi, indeks nedir? Abstract tabanlı dergi bulan programların değerlendirilmesi
Think- Check-Submit
Dergi web sayfalarında gördüğümüz “creative commons” ne ifade etmektedir?
Open access journal, publishing fee/ fee-free vb kavramlar nedir?

Bilimsel Makale Yayın Süreçleri eğitim paneline buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI

06.04.2021        Saat: 21:00

Prof. Dr. Ali Ekber ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Cem UZUN
Trakya Üniversitesi
EASE Yönetim Kurulu Üyesi ve EASE Türkiye Bölümü Başkanı